Dorpswebsite Jistrum

Dorpsinformatie Jistrum/ Skûlenboarch

Welkom,

Het dorp Jistrum en de buurtschap Skûlenboarch worden meestal in één adem genoemd. Ze horen onlosmakelijk bijelkaar. Jistrum kun je vinden ten noordoosten van de Burgumermar en is één van de 16 dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel en heeft ongeveer 950 inwoners. Jistrum heeft helaas geen winkelvoorzieningen meer, maar gelukkig ligt Kootstertille op slechts 2 km afstand, gemakkelijk, zelfs lopend af te leggen. Geen winkels meer in Jistrum-Skûlenboarch, maar toch is er nog heel wat bedrijvigheid door de aanwezigheid van een: houthandel, kapsalon, hotel, café, vishandel, snackbar, 3 aannemers- en bouwbedrijven, autoschadehersteller, fysiotherapeut, polyesterverwerking, schoonmaakbedrijf en een garage, autohandel en transportbedrijf.In het hart van het dorp bevindt zich één van de oudste bouwwerken uit de wijde omgeving nl. een  in RomanoGotische stijl opgetrokken dorpskerk met zadeldaktoren uit de 13e eeuw Onlangs nog prachtig gerestaureerd en nog wekelijks in gebruik bij de plaatselijke PKN gemeente. In de kerk staat een orgel uit ongeveer1710 en behoort daarmee tot de oudste van Fryslân.Voor peuteropvang en basisonderwijs kunnen de kinderen in eigen dorp terecht. Er is een Openbare- en een Prot. Chr. Basisschool in Jistrum.Het aantal verenigingen is in verhouding tot het aantal inwoners groot en gevarieerd. Zowel op sportgebied als in de sociale en culturele sfeer kun je in Jistrum terecht. Van voetballen, gymnastiek, schaatsen(als het koud genoeg is) en ATB’en tot biljarten en fittnessen.  Fanfare Joost Wiersma geniet landelijke bekendheid in de wereld van de korpsmuziek. Er is een ‘tintekommisje’ die regelmatig culturele evenementen organiseert. Wij hebben een vogelwacht, een eigen dorpskrant en feestcommissie en zoals bijna elk Fries dorp: een uitvaartvereniging. Kortom: Jistrum is samen met Skûlenboarch een dorp waar het goed wonen is. Een dorp dat het predikaat: EEN KERN WAAR PIT IN ZIT (verworven in 1982) tenvolle verdient.