Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven

Wij willen graag via de site van Jistrum de uitvaartvereniging onder uw aandacht brengen. Een van de grootste en oudste verenigingen uit ons dorp. Veel mensen uit Jistrum (en oud Jistrumers) zijn hier lid van, maar weten vaak niet precies wat zo’n lidmaatschap nu eigenlijk inhoud. Dit willen we u graag in het kort uitleggen.

Als vroeger iemand kwam te overlijden zorgden de buren ervoor dat alle praktische zaken rond de overledene en begrafenis geregeld werden. Hieruit ontstond later in bijna alle dorpen een begrafenisvereniging met eigen bode, dragers, enz. die alles rondom het overlijden regelden. Nu hebben we inmiddels geen eigen dragers meer en werken we samen met Nijboer Uitvaartzorg uit Drogeham die alle praktische zaken regelt.

Maar wat doet de uitvaartvereniging dan, zult u zich afvragen.

  • De vereniging betaald eerst diverse rekeningen aan dienstverleners en leveranciers. Later worden de netto bedragen in een keer bij de nabestaanden in rekening gebracht, met volledige inzage in de werkelijke kosten.
  • Door lid te zijn van de vereninging krijgt u een ledenkorting van €675 (in 2016) op het totaalbedrag.
  • Leden betalen de helft minder voor de dienstverlening van Nijboer Uitvaartzorg.
  • Korting op kisten, bloemen etc. is voor de leden en gaat niet naar de vereniging of Nijboer Uitvaartzorg.U kunt dus veel voordeel hebben van een lidmaatschap bij de uitvaartvereniging. De vereniging werkt zonder winstoogmerk. De contributie is €15 per jaar/ per persoon vanaf 18 jaar. Kinderen van leden zijn gratis lid, mits ze zijn aangemeld bij de vereniging.Wel willen we vermelden dat dit geen verzekering is en dat de kosten van een uitvaart, ondanks de voordelen van het lidmaatschap, flink kunnen oplopen. Wij adviseren u dan ook om daarover na te denken en evt. wat te regelen.We hopen dat het u zo een beetje duidelijk is om lid te zijn van de uitvaartvereniging. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Voor meer informatie willen wij u doorverwijzen naar onze site:
  • www.uitvaartvereniging-jistrum.nl